Wed. Jul 17th, 2024

Month: July 2024

Cử tri ủng hộ Trump 39%, Biden 36% , Kenedy Jr. 9%, West 1% và Stein 2% tại tiểu bang Virginia theo thăm dò mới nhất của Commonwealth Poll từ trường Đại Học Virginia Commonwealth University sau cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ Đầu tiên năm 2024

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Virginia Commonwealth University Trump dẫn trước Biden 39% – 36% theo thăm dò mới nhất khi cạnh tranh giữa 5 người trong…