Wed. Jul 17th, 2024

Category: Thông Báo

Cử tri ủng hộ Trump 39%, Biden 36% , Kenedy Jr. 9%, West 1% và Stein 2% tại tiểu bang Virginia theo thăm dò mới nhất của Commonwealth Poll từ trường Đại Học Virginia Commonwealth University sau cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ Đầu tiên năm 2024

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Virginia Commonwealth University Trump dẫn trước Biden 39% – 36% theo thăm dò mới nhất khi cạnh tranh giữa 5 người trong…

Trước 5 giờ chiều Ngày 7 tháng 6 là Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bỏ phiếu vắng mặt Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 18 tháng 6 năm 2024 được gửi cho Cử tri ở Virginia tại Văn phòng Ghi Danh cử tri địa phương

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email Download and complete the…