Wed. Jul 17th, 2024

Category: Tin Tức

Tin Tức – News in Vietnames language

Trước 5 giờ chiều Ngày 7 tháng 6 là Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bỏ phiếu vắng mặt Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 18 tháng 6 năm 2024 được gửi cho Cử tri ở Virginia tại Văn phòng Ghi Danh cử tri địa phương

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email Download and complete the…