Sat. May 18th, 2024


Theo nguồn tin trên trang youtube.com của SBTN-DC

VIRGINIA KỶ-NIỆM 1 NĂM NGHỊ-QUYẾT J.R. 455 – VINH DANH VIỆT NAM CỘNG HOÀ VÀ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ – THỦ PHỦ RICHMOND, VA – 10/02/2014
15/02/2014
DESTINY NGUYỄN SBTN-RICHMOND, VIRGINIA

http://youtu.be/VJFNgWc_pcEBy adminVR

Leave a Reply