Tue. May 21st, 2024

Month: May 2020

Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ sử dụng hai tuần tới phát triển kế hoạch mở rộng thử nghiệm, tăng quyền truy cập vào nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân và giải quyết các nhu cầu của kinh doanh nhỏ trong thời gian trì hoãn mở cửa trở lại

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng Thị trưởng Stoney xây dựng kế hoạch mở rộng thử nghiệm, tăng quyền truy cập vào nguồn cung cấp thiết…

Các sự kiện thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 của Khu Y tế thành phố Richmond và Quận Henrico trong tuần từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ Hai ngày 11, Thứ Ba ngày 12, và Thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health Các sự kiện thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 của Khu Y tế thành phố Richmond và Quận…

Văn phòng của Richmond General Registrar sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020 – từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ – để bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng của Richmond General Registrar sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ…