Tue. Feb 20th, 2024

Month: December 2017

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong cuối tuần Lễ Giáng Sinh năm 2017 và Ngày Lễ Tết Tây năm mới 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements City Government 2017/2018 Winter Holiday Schedule Tuesday, December 19, 2017 City government offices, including City Hall, will close at noon on…