Wed. Feb 21st, 2024

Month: October 2016

Hạn chót xin bỏ phiếu bầu vắng mặt qua bưu điện là 5 giờ chiều thứ Ba ngày 1 tháng 11 năm 2016 và Bỏ phiếu bầu vắng mặt trong thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 tại Văn Phòng Cử Tri

Theo nguồn tin trên tiếng Anh trang mạng của Virginia Department of Elections. NEWS RELEASE For Immediate Release: October 25, 2016 For More Information: Dena Potter, (804) 356-5508 Dena.Potter@dgs.virginia.gov Applications…