Thu. May 26th, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections
Đại cử tri Đoàn hội họp TẠI VIRGINIA; 13 đại cử tri của Virginia đã bỏ phiếu cho Joseph R. Biden và Kamala Harris
RICHMOND, VA – 13 đại cử tri của Virginia đã nhóm họp hôm nay tại Hạ viện của Tòa nhà Quốc hội để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các cuộc họp tương tự đã được tổ chức tại các thủ phủ của bang trên toàn quốc ngày nay.

Số đại cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang dựa trên số đại diện và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ tiểu bang đó. Tại Virginia có một đại cử tri từ mỗi khu trong số 11 khu vực Quốc hội của Khối thịnh vượng chung ngoài hai đại cử tri chung.

Thống đốc Virginia Ralph S. Northam đã có những phát biểu chào mừng trước khi điểm danh các cử tri. Sau khi các đại cử tri tuyên thệ nhậm chức bởi Cleo E. Powell là Thẩm phán của Tòa án Tối cao Virginia, họ đã bỏ phiếu riêng cho các chức vụ của Tổng thống và Phó Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tất cả 13 đại cử tri đã bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Joseph R. Biden cho vị trí tổng thống và Thượng nghị sĩ Kamala Harris cho vị trí phó tổng thống.

Các lá phiếu được chứng nhận có chữ ký của từng đại cử tri và kèm theo Giấy chứng nhận đạt được do Thống đốc thực hiện được niêm phong trong phong bì và gửi đến Michael R. Pence là Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ cũng như Kelly Thomasson là Bộ trưởng Khối thịnh vượng chung của Virginia; Mark S. Davis là Chánh án Tòa án Khu phía Đông của Hoa Kỳ cho Khu phía Đông Virginia và David Ferriero là lưu trữ viên của Hoa Kỳ.

Phó Tổng thống Pence với tư cách là Chủ tịch Thượng viện sẽ chủ trì một phiên họp chung của Quốc hội là nơi kết quả của Cử tri đoàn của mỗi bang sẽ được công khai và số phiếu được đánh dấu vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, . Sau khi Quốc hội xác nhận kết quả thì phó tổng thống được bầu và tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.
FOR IMMEDIATE RELEASE:
December 14, 2020

Contact For More Information:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@elections.virginia.gov

ELECTORAL COLLEGE CONVENES IN VIRGINIA; 13 ELECTORS CAST BALLOTS FOR PRESIDENT, VICE PRESIDENT
RICHMOND, VA – Virginia’s 13 electors met today in the House Chamber of the State Capitol to vote for president and vice president of the United States of America. Similar meetings were held in state capitals throughout the nation today.

The number of electors allotted to each state is based on the number of U.S. representatives and senators from that state. In Virginia, there is an elector from each of the Commonwealth’s 11 Congressional districts, in addition to two at-large electors.

Virginia Gov. Ralph S. Northam gave the welcoming remarks before the roll call of the electors. After the electors were sworn in by Cleo E. Powell, Justice of the Virginia Supreme Court, they voted for the offices of President and Vice President separately, as mandated by the U.S. Constitution. All 13 electors voted for former Vice President Joseph R. Biden for president and Sen. Kamala Harris for vice president.

The certified votes, signed by each elector and accompanied by a Certificate of Ascertainment executed by the Governor, were sealed in envelopes and sent to Michael R. Pence, President of the United States Senate, as well as Kelly Thomasson, Secretary of the Commonwealth of Virginia; Mark S. Davis, Chief Judge of the United States District Court for the Eastern District of Virginia and David Ferriero, Archivist of the United States.

On January 6, 2021, Vice President Pence, as President of the Senate, will preside over a joint session of Congress where each state’s Electoral College results will be unsealed and the votes tallied. Once Congress certifies the results, the vice-president-elect and president-elect will be sworn in on January 20, 2021.

###
https://www.elections.virginia.gov/new-releases/electoral-college-convenes-in-virginia-13-electors-cast-ballots-for-president-vice-president.html

By adminVR