Mon. Apr 22nd, 2024


Theo nguồn tin của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2014, các em Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ mừng trọng thể Lễ Thánh Gioan Bosco, thánh bổn mạng của đoàn. Đây cũng là dịp đánh dấu đoàn được 15 tuổi. Các em hân hoan tươi tắn trong màu khăn của mình. Cha Tuyên Uý dâng Thánh Lễ tạ ơn với các em, nhắc lại lời hứa Hy Sinh cùa Thiếu Nhi, sống theo gương Anh Cả Giêsu. Sau Thánh Lễ, các em cùng sinh hoạt, chung vui với giáo xứ bên hội trường. Dịp này, đoàn trao khăn các nghành cho các em mới hoặc lên cấp. xin Chúa Giêsu chúc lành cho các em, và chúc đoàn Don Bosco luôn thăng tiến trên đường đạo đức.

http://youtu.be/Nr6uVk91Lu8By adminVR

Leave a Reply