Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Lệnh giới nghiêm tại Thành phố Richmond sẽ có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 và kéo dài đến 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng Sáu năm 2020 Thống đốc cấp cho chính quyền Stoney yêu cầu áp dụng lệnh […]

Read More

Thử nghiệm miễn phí COVID-19 trong Thành phố Richmond trường học tại MLK Middle School từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond, VA @ CityRichmondVA Sự kiện thử nghiệm cộng đồng vào ngày mai tại MLK Middle từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. cho cư dân Richmond và Henrico! Gọi 804-205-3501 để xem bạn có đủ điều kiện không. Tại thời điểm này, @RichmondCity_HD […]

Read More

Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond sẽ bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 vào Thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu năm 2020 Các văn phòng, cơ sở của Thành phố Richmond để bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 Thứ Hai, ngày 1 tháng […]

Read More

Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ thận trọng chuyển sang Giai đoạn 1 của Forward Virginia trong kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Thành phố Richmond thận trọng di chuyển vào Giai đoạn 1 Thứ Sáu, 29 tháng 5 Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – 27 tháng 5 năm 2020 Để được hướng dẫn chi tiết về ảnh hưởng của Giai đoạn 1 đối với […]

Read More