Chương trình thu thập lá hàng năm của thành phố Richmond bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Thursday, September 27, 2018 City Leaf Collection Program Enhanced for Upcoming Season The City of Richmond’s annual Leaf Collection Program begins October 1. This season’s program offers several options for leaf pick-up and disposal. Vacuum service, which begins Nov. 1 can be requested through the RVA311.com […]

Read More

Bà Nghị Viên Kim B. Gray dời ngày tổ chức cuộc họp cho cử tri địa hạt 2 trong Richmond North Central vào Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Thursday, September 20, 2018 2018 Upcoming City Council District Meetings Councilwoman Gray to hold (rescheduled) meeting for North Central 2nd Voter District Tuesday, October 9, 2018 5:30 – 7:30 p.m. Virginia Museum of Fine Arts (Leslie Cheek Theater) 200 N. Boulevard Posted by Office of the […]

Read More

Bà Nghị Viên Kim B. Gray dời ngày tổ chức cuộc họp cộng đồng về đề nghị đổi tên Đường Boulevard thành Arthur Ashe Boulevard

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Thursday, September 20, 2018 Councilwoman Gray to hold (rescheduled) community meeting regarding proposed renaming of Boulevard (street) to Arthur Ashe Boulevard 
WHAT The Honorable Kim B. Gray, Councilwoman, Richmond City Council, Richmond North Central 2nd Voter District, will hold a (rescheduled) community input/comment meeting regarding proposed […]

Read More

Thị trưởng Levar Stoney đề xuất đi miễn phí GRTC Rides tại thành phố Richmond vào ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Thursday, September 20, 2018 Mayor Stoney Proposes Free GRTC Rides in City on Election Day Watch the mayor’s video here. Today Mayor Levar Stoney announced he will submit an ordinance to City Council proposing free rides on the city’s GRTC transit system on Election Day, November […]

Read More