Mayor Stoney, Richmond Public Schools and Richmond City Health District Kick Off the “LEVEL UP! Challenge” for Incoming 6th graders

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Thursday, February 15, 2018 Mayor Levar M. Stoney, Richmond Public Schools and the Richmond City Health District kicked off the second year of “Mayor Stoney’s LEVEL UP! Challenge,” a campaign aimed at helping 5th grade students “level up” to the 6th grade by getting their required […]

Read More

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Presidents’ Day 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Announcements Wednesday, February 14, 2018 City Offices Closed February 19 In Observance of Washington’s Birthday City of Richmond government offices, including City Hall, will be closed on Monday, February 19 in observance of Washington’s Birthday. City offices will reopen at regular business hours on February 20. As […]

Read More