Thị trưởng Stoney cho biết 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES của thành phố Richmond từ tiểu bang ẽ được tài trợ cho Chương trình Diversion Diversion và hỗ trợ cho thuê

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Chính quyền Stoney phân bổ 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES để trục xuất, hỗ trợ cho thuê Ngày 22 tháng 6 năm 2020 Việc phân bổ đại diện cho 30 phần trăm tài trợ Đạo luật […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Republican Party Primary […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Richmond Lá Phiếu Mẫu của thành phố Richmond cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở khu 4 Hạ viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 SAMPLE Commonwealth of Virginia Sample Ballot City of Richmond Democratic […]

Read More

Thành phố Richmond áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử

Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov Thành phố áp đặt các hạn chế đậu xe gần các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 22 tháng 6 năm 2020 Vé và kéo sẽ được thực thi cho các phương tiện […]

Read More