Thị trưởng Stoney cho biết 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES của thành phố Richmond từ tiểu bang ẽ được tài trợ cho Chương trình Diversion Diversion và hỗ trợ cho thuê


Theo nguồn tin trên trang mạng của virginia.gov
Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Chính quyền Stoney phân bổ 6 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES để trục xuất, hỗ trợ cho thuê

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Việc phân bổ đại diện cho 30 phần trăm tài trợ Đạo luật CARES của thành phố từ tiểu bang

Chính quyền Stoney hôm nay thông báo rằng 6 triệu đô la trong số 20,1 triệu đô la tài trợ cho Đạo luật CARES do nhà nước cung cấp cho thành phố sẽ được tài trợ cho Chương trình Diversion Diversion và hỗ trợ cho thuê.

Tổng số này chiếm 30% tổng phân bổ của bang bang cho Thành phố Richmond.

Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ cả hai hộ gia đình hiện đang phải đối mặt với các vụ trục xuất đang chờ xử lý tại tòa án cũng như những người có nguy cơ bị trục xuất do những thách thức kinh tế phát sinh từ COVID-19.

“Từ một dịch vụ của con người và quan điểm về sức khỏe cộng đồng, điều tối quan trọng là cư dân ở Richmond không phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nhà ở trong đại dịch này,” Thị trưởng Stoney cho biết. “Trong sự phục hồi lâu dài từ cuộc khủng hoảng này chúng tôi muốn đảm bảo thành phố làm mọi thứ có thể cho cư dân, đặc biệt là trong những thời khắc thử thách nhất của cuộc đời họ.”

Lệnh cấm trục xuất do Thống đốc Northam ban hành sẽ hết hạn vào Thứ Hai ngày 29 tháng Sáu. 1900 hộ gia đình ở Richmond hiện đang đối mặt với một vụ trục xuất đang chờ xử lý. Những trường hợp đó sẽ di chuyển về phía trước nếu lệnh cấm trục xuất không được gia hạn.

##

Stoney administration allocates $6 million in CARES Act funding to eviction diversion, rental assistance
By Office of the Press Secretary to the Mayor – June 22, 2020
The allocation represents 30 percent of the city’s CARES Act funding from the state

The Stoney administration today announced that $6 million of the $20.1 million in CARES Act funding provided to the city by the state will go to fund the Eviction Diversion Program and rental assistance.

The sum represents 30 percent of the state’s total allocation to the City of Richmond.

The funding will support both households currently facing evictions pending in the courts as well as those at risk of eviction due to economic challenges arising from COVID-19.

“From both a human services and a public health perspective, it is paramount that Richmond residents do not face housing insecurity during this pandemic,” said Mayor Stoney. “In the long-term recovery from this crisis, we want to make sure the city’s doing everything it can to empower residents, especially during the most challenging moments of their lives.”

The eviction moratorium issued by Governor Northam expires on Monday, June 29. 1900 households in Richmond currently face a pending eviction. Those cases will move forward if the eviction moratorium is not extended.

##
http://richmondvaannouncements.blogspot.com/2020/06/stoney-administration-allocates-6.html