Sở cảnh sát Richmond thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia ra Thông Báo bắt giữ Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen và Brian Quach khi buộc tội bạo loạn vào khoảng 11 giờ 50 tối Thứ Ba Ngày 11 tháng 8 năm 2020


Sở cảnh sát Richmond thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia ra Thông Báo bắt giữ Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen và Brian Quach Vào khoảng 11:50 tối Thứ Sáu Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Sở cảnh sát Richmond

Bốn bị cáo buộc trong Bạo loạn:
Vào đêm thứ Ba, một nhóm cá nhân đã phá cửa sổ, làm hư hỏng và hư hỏng tài sản ở một số khu vực lân cận ở thành phố Richmond.
Vào khoảng 11:50 tối, các cảnh sát đã bắt giữ một số cá nhân. Bộ đã tham khảo ý kiến với Văn phòng Luật sư của Khối thịnh vượng chung về các khoản phí có thể xảy ra và buộc tội bốn.
Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen và Brian Quach bị buộc tội bạo loạn.
Một số vật dụng, bao gồm một xà beng kim loại và một cái búa đã bị thu giữ từ các cá nhân.
Bất kỳ ai có thêm thông tin được yêu cầu gọi cho Crime Stoppers theo số (804) 780-1000.

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.comRichmond Police Department

Four Charged in Rioting:
On Tuesday night a group of individuals broke windows and damaged and defaced property in several neighborhoods in the city of Richmond.
At approximately 11:50 p.m., officers detained several individuals. The Department consulted with the Office of the Commonwealth’s Attorney on possible charges and charged four.
Julius Dela Cruz, Lakshmi Menon, Kyra Nguyen and Brian Quach were charged with rioting.
Several items, including a metal crowbar and a hammer were seized from the individuals.
Anyone with further information is asked to call Crime Stoppers at (804) 780-1000.