Thánh lễ cầu hồn và Nghỉ lễ Tạ ơn của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond

Thánh lễ cầu hồn

Để tỏ lòng hiếu kính với các bậc sinh thành và tri ân quý vị hảo tâm đã góp công sức dựng xây giáo xứ trong hơn 40 năm qua, giáo xứ sẽ có thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn, lúc 3:30pm tại nghĩa trang GreenWood Memorial Gardens, 12609 Patterson Ave, Richmond, VA 23238.


Quyên góp lần 2 cho quỹ phát triển giáo xứ Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 27 tháng 11
có quyên góp lần 2 cho quỹ xây dựng. Quyên góp lần 2 của tháng trước được $
1,934 , Tính đến ngày 23 tháng 10, giáo xứ đã quyên góp được $106,605 cho quỹ xây dựng.


Nghỉ lễ Tạ ơn

Các chương trình Giáo lý Phổ thông, Dự tòng, Việt ngữ đóng cửa vào Chúa Nhật 27 tháng 11
vào cuối tuần lễ Tạ ơn. Dù không có lớp Giáo lý, quý phụ huynh vẫn phải lưu ý trách nhiệm đưa đón các em thiếu nhi và thiếu niên đi dâng lễ Chúa Nhật. Nhờ đó, các em được lớn lên trong ân sủng và tình thương.


http://chungnhan.org/download/bantincuoituan/Chung_Nhan_302.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.