Tờ Rơi Hướng Dẫn Dân Cư Tuân Theo Các Vị Trí Bắt Buộc Của Tất Cả Các Mảnh Vỡ hay Rác tại Lề Đường và Ngoài Đường Phố cho Được Thu Dọn Sau Cơn Bão Harvey


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondtx.gov

Flyer for Position of All Debris at Curb and Street
Post Date:09/03/2017 9:50 AM
It is imperative all residents follow these guidelines to make sure everything gets picked up-


http://www.richmondtx.gov/Home/Components/News/News/2599/17