Thông Báo Ngày Hội Chợ Y Tế Health Fair 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY HỘi CHỢ Y TẾ
( HEALTH FAIR )
Do Hội Người Việt Richmond VA kết hợp với BPSOS tổ chức
Hoàn toàn miễn phí. Xem Chi tiết trong tờ Poster dưới đây.
Phái đoàn Y tế chỉ đủ thời gian làm xét nghiệm trong vòng 100 người,vì thế quý vị muốn tham gia xin ghi danh trước . HN.


THÔNG BÁO NGÀY HỘI CHỢ Y TẾ ( HEALTH FAIR)