U.S. National Bureau of Economic Research Xếp Richmond Hạng 1 Trong 10 Khu Đô Thị Sung Sướng Hay Hạnh Phúc Nhất Trong Hoa Kỳ


Theo nguồn tin thống kê trên trang của U.S. National Bureau of Economic Research

Ten happiest metropolitan areas with a population greater than 1 million

1. Richmond-Petersburg, VA

SOURCE U.S. National Bureau of Economic ResearchLeave a Reply

Your email address will not be published.