Hội Chợ Tết Xuân Canh Tý 2020 của Chùa Huệ Quang Temple và TTVNHQ Vietnamese Language Center


Theo nguồn tin trên trang facebook.com của Chùa Huệ Quang Temple – Richmond Community Activities,‎ Phu Vo, and TTVNHQ Huệ Quang Vietnamese Language Center

Kính mời quý Phật Tử, Phụ Huynh, và Bà Con Cô Bác đem con em đến Chùa ngày 19 tháng Giêng này nhé !


Kính mời quí đồng hương phật tử, quí bà con xa gần về chùa thưởng thức không khí và hương vị Ngày Tết Quê Hương