Bỏ Phiếu khi vắng mặt trong Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu vào Thứ Năm ngày 16 tháng 1, Thứ Sáu ngày 17 tháng 1 hoặc Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections In-person absentee voting FOR MARCH 3, 2020 PRESIDENTIAL PRIMARY will begin on Thursday January 16, Friday January 17, or Saturday January 18, 2020 FOR IMMEDIATE RELEASE: January 10, 2020 Contact For More Information: Andrea M. Gaines (804) 864-8928 Andrea.Gaines@elections.virginia.gov ABSENTEE VOTING FOR MARCH 3, […]

Read More