Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020


Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com


Văn phòng thành phố Richmond đóng cửa ngày 3 tháng 7 để tuân thủ ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Các văn phòng chính quyền thành phố, bao gồm Tòa thị chính sẽ đóng cửa vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020 để tuân thủ ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Các văn phòng của thành phố sẽ mở cửa trở lại vào giờ làm việc thông thường vào Thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2020. Xin lưu ý rằng các cơ sở của chính quyền Thành phố Richmond sẽ bước vào Giai đoạn Ba của kế hoạch vận hành Thành phố. Thành phố tiếp tục kêu gọi cư dân sử dụng các dịch vụ điện tử có sẵn. Đối với các câu hỏi về các dịch vụ thành phố có sẵn xin xem danh sách cập nhật này.

Việc đóng cửa này bao gồm tất cả các chi nhánh của Thư viện Công cộng Richmond (Richmond Public Library ) và tất cả các trung tâm cộng đồng thans phố (city community centers). Các trung tâm và thư viện Cộng đồng Thành phố sẽ mở lại vào Thứ Hai ngày 6 tháng 7. Xin vui lòng truy cập RVAL Library.org để biết thêm thông tin về các giao thức an toàn nhánh COVID-19 tại địa phương của quý vị.

Dịch vụ Chăm sóc và Kiểm soát Động vật của Richmond đóng cửa cho công chúng và chỉ sắp xếp việc nhận con nuôi theo lịch hẹn. Xin vui lòng gửi email cho Christy.Hemsworth@richmondgov.com

Việc thu gom rác sẽ được thực hiện như thường lệ vào Thứ Tư ngày 1 tháng Bảy, Thứ Năm, ngày 2 tháng Bảy. Văn phòng Solid Waste Offices sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu, ngày 3 tháng Bảy và Thứ Bảy ngày 4 tháng Bảy. Dịch vụ thông thường sẽ hoạt động trở lại vào Thứ Hai ngày 6 tháng Bảy.

Trung tâm tiện lợi đường East Richmond và các trạm trung chuyển đường Hopkins cũng đóng cửa vào ngày 3 tháng 74. Mỗi cơ sở sẽ tiếp tục lịch trình bình thường của mình vào Thứ Hai ngày 6 tháng Bảy.


City Offices Closed July 3 in Observance of Independence Day
By Office of the Press Secretary to the Mayor – June 30, 2020
In observance of Independence Day, city government offices, including City Hall, will be closed on Friday, July 3 ,2020. City offices will reopen at regular business hours on Monday, July 6, 2020. Please be aware the City of Richmond government facilities will enter Phase Three of the city’s operating plan. The city continues to urge residents to use available e-services. For questions about available city services, view this updated list.

This closing includes all branches of the Richmond Public Library and all city community centers. City Community centers and libraries will re-open Monday, July 6. Please visit RVALibrary.org for more information on your local branch’s COVID-19 safety protocols.

Richmond Animal Care and Control is closed to the public and arranging adoptions by appointment only. Please email Christy.Hemsworth@richmondgov.com

Refuse collection will be performed as normally scheduled Wednesday, July 1, Thursday, July 2. Solid Waste Offices will be closed Friday, July 3 and Saturday, July 4. Normal service will resume on Monday, July 6.

The East Richmond Road Convenience Center and Hopkins Road Transfer Stations are also closed on July 3–4. Each facility will resume its normal schedule on Monday, July 6.


http://richmondvacitynews.blogspot.com/2020/06/city-offices-closed-july-3-in.html